Onderstaande bundels zijn te bestellen via www.bol.com of via e-mail.

 

In de herfst van 2018 kwam Onno-Sven Tromp met zijn vijfde sonnettenbundel Een euro of een groet (Tromedia, Amsterdam; ISBN 9789402178098)

Een euro of een groet


In de zomer van 2014 publiceerde hij zijn haikubundel Lisdodden, reigers en dijkruggen (Tromedia, Amsterdam; ISBN 9789402119701)

Lisdodden, reigers en dijkruggen


In de herfst van 2013 publiceerde hij zijn vierde sonnettenbundel Elke dag is bruikbaar (Tromedia, Amsterdam; ISBN 9789402108088)

Elke dag is bruikbaar


In de herfst van 2008 verscheen zijn derde sonnettenbundel Een onvoltooide vrouw (Tromedia, Amsterdam; ISBN 978 90 821800 1 3)

Een onvoltooide vrouw


In de lente van 2003 verscheen zijn tweede sonnettenbundel Vreemde eenden (Tromedia, Amsterdam; ISBN 90 5937 035X).

Vreemde eenden


In 1999 verscheen zijn eerste sonnettenbundel Ramen (Tromedia, Amsterdam; ISBN 90 76314 292).

Ramen

"Het geheel leest soepel, de woordkeus is sober maar plastisch. Tromp weet binnen het strakke keurslijf van de sonnettechniek ogenschijnlijk moeiteloos alles kwijt te kunnen wat hem in beslag neemt"
- Emma Thijs in Kunst en Wetenschap


Zijn eerste dichtbundel Tot de verbeelding verscheen in eigen beheer (Groningen 1993).

Tot de verbeelding