Drie Nescio-sonnetten 'De uitvreter', 'Titaantjes' en 'Dichtertje' van Onno-Sven Tromp verschenen in een oplage van veertig genummerde en gesigneerde exemplaren (Van der Wielen, Huizen 2020).

Buiten-IJ


Als los gedicht werd 'Buiten-IJ' (uit Ramen) in een oplage van dertig genummerde en gesigneerde exemplaren gedrukt (Van der Wielen, Amsterdam 1997).

Buiten-IJ


Als los gedicht werd 'Camille Claudel' (uit Ramen) in een oplage van twintig genummerde en gesigneerde exemplaren gedrukt (Van der Wielen, Amsterdam 1993).

Camille Claudel